• Image 01
  • Image 01
  • Image 01

Siida

Samenes boplass

Velkommen til samenes boplass

Midt i den samiske kulturparken ligger en sommer siida og en vinter siida. Boplassene er bygget på tradisjonelt vis og viser hvordan reindriftssamene har bodd, enten i lávvu eller i gammer torvhytter. En samisk reindriftsfamilie er vertskap for "Siidaen". Her kan du handle duodji som er ekte samiske håndverksartikler å se hvordan det produseres.

I utkanten av boplassene finnes det en innhengning for reinsdyr. Her er det muighet til å lære hvordan man kaster lasso, og selv prøve seg på denne kunsten.