• Image 01
  • Image 06
  • Image 07
  • Image 04
  • Image 01
  • Image 05
  • Johan Wildhagen / Visit Norway

Turistinformasjon

Turistinformasjon

Velkommen til turistinformasjon i Karasjok. Turistinformasjonen er en del av Sápmi Park, her får du generell informasjon om Karasjok og området, kjøpe frimerker, bøker, postkort og veksle fra forskjellige valuter til norske kroner samt fra norske kroner til euro.

Karasjok som er en samebygd med ca. 3000 innbyggere. Med sine anerkjente samiske institusjoner og levende samisk kultur er Karasjok samenes "hovedstad" i Norge. Karasjok er en tospråklig kommune hvor 90 % snakker samisk og det finnes ca 60.000 reinsdyr på høst- og vinterbeite i Karasjok kommune.

Turistinformasjon

Turistinformasjon

Velkommen til turistinformasjon i Karasjok!

Turistinformasjonen i Karasjok ligger i Sápmi Park, her får du generell informasjon om Karasjok, kommunen vår og området samt inngangsbillett til Sápmi Park og det magiske teater. På...